Hvordan håndterer vi COVID-19 i STU i Næstved, NSV

Hvilke forbyggende indsatser benytter NSV: 

– På NSV følger vi Sundhedsmyndighedernes anbefalinger (de fem råd) samt mundbind ved kørsel med borgere i NSV’s køretøjer – påbud for personaler og frit valg for elever/borgere. Der opfordres selvfølgelig at de der kan, benytter mundbind.   

– Så vidt det er muligt holdes de forskellige grupper sig adskilt i de tre tilbud, hhv STU, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.  

Hvornår er man syg? 

De mest almindelige symptomer

 • Feber
 • Tør hoste
 • Træthed

Mindre almindelige symptomer

 • Generel ømhed
 • Ondt i halsen
 • Diarré
 • Øjenkatar
 • Hovedpine
 • Nedsat smags- og lugtesans
 • Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer

 

 • Borgere, elever og medarbejdere, der er syge, skal blive hjemme. Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. Det er egen praktiserende læge, der afgør om man er syg.
 • For de, der udvikler symptomer på COVID-19, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine.
 • Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk for COVID-19.
 • Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på sygdom relateret til COVID-19, mens de er i skole/på arbejde, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
 • Opfordres til test ellers 48 timer  
 • Hvis du ikke har symptomer på COVID-19, skal du møde på arbejde

 

Hvis der konstateres COVID-19  

 • På NSV arbejder vi ud fra en inddæmningsstrategi, så mindst mulige elever/medarbejdere berøres ved en evt. nedlukning af tilbuddet.  
 • Hvis en person, der har været på NSV, konstateres smittet med COVID-19, skal man kontakte NSV på: 5588 2130 og informerer herom.  
 • Herefter vil ledelsen på NSV informere de berørte tilbud om smitten, med henblik på det videre forløb. (Dette gøres bl.a. ved at orientere de berørte gruppe samt et konkret skriv på NSV´s hjemmeside)
 • Medarbejdere og nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, dog må de som udgangspunkt gerne møde op på NSV. 
 • NSV´s ledelse anbefaler samtidig at gøre de berørte elever, borgere og medarbejdere, der har været i nær kontakt til den smittede, opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. 

 

Hvornår må medarbejdere og borgere komme tilbage på NSV 

 • Medarbejdere: Ved negativ test eller 48 timer symptomfri  
 • Borgere/elever: Ved negativ test eller 48 timer symptomfri (NSV har ikke hjemmel til at kræve test)  

 

Hvem er en nær kontakt

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlig sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Alle, der har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:
 • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
 • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
 • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning

 

Hvad skal du gøre, når du får svar på din test? 

Positivt svar: Betyder, at du er smittet med ny coronavirus, og du skal derfor blive hjemme og fortsætte med selvisolation. 

Negativt svar: Hvis din første test er negativ, behøver du ikke længere være hjemme i selvisolation, og kan tage på arbejde. Det er vigtigt, at du også får taget den 2. test for at være sikker på, at du ikke er smittet. Hvis du løbende har været udsat for smitte, fordi du fx bor sammen med en smittet person, skal du fortsætte med selvisolation indtil 2. test også er negativ. 

Hvornår er du nærkontakt? 

Du er nærkontakt, hvis du har været tæt på en, der er smittet med ny coronavirus, i en af følgende perioder: 

Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før, at personens symptomer startede, og indtil 48 timer efter at personens symptomer stoppede. 

Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik foretaget testen til 7 dage efter.

Testinterval for 1. og 2. test 

1. test foretages tidligst 4 dage efter, man sidst blev udsat for mulig smitte.

2. test foretages to dage efter 1. test uanset, om der er kommet svar på første test.

 • Ved 1. test på dag 4 foretages 2. test på dag 6, som udføres uanset, om der er kommet svar på første test fra dag 4.
 • Ved 1. test på dag 5 foretages 2. test på dag 7, som udføres uanset,om der er kommet svar på første test fra dag 5.
 • Ved 1. test på 6. dag og frem foretages ikke yderligere test.

 

Hvad gør ledelsen ift. COVID-19 ramte medarbejdere 

 • Vi går i dialog med den sygdomsramte medarbejder og aftaler om, der må orienteres om sygdommen.
 • Hvem har medarbejderen været i kontakt med – elever/borgere og kolleger?
 • Kontaktflader orienteres og gøres opmærksomme på, at de skal holde særligt øje med eventuelle symptomer.
 • Pårørende (elever/borgere) med kontaktflade til medarbejderen orienteres
 • NSV´s ledelse orienteres og orienterer forvaltningen ved behov.
 • Ekstra rengøring eller karantæne af områder iværksættes. 

 

Kommunikation ved COVID-19:  Kontakt hovednr. 5588 2130

 

Link til Sundhedsstyrelsens folder vedr. nære kontakter:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

eller klik ind på sst.dk

Scroll to Top