Hvordan håndterer vi COVID-19 i STU i Næstved, NSV

Hvilke forbyggende indsatser benytter vi NSV: 

 • På NSV følger vi Sundhedsmyndighedernes anbefalinger (de fem råd) samt mundbind ved kørsel med borgere i NSV’s køretøjer – påbud for personaler og frit valg for elever/borgere. Der opfordres selvfølgelig – at de der kan, benytter mundbind.   
 • Så vidt det er muligt holdes de forskellige grupper sig adskilt i de tre tilbud, hhv STU, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.  

Hvornår er man syg? 

 • Borgere, elever og medarbejdere, der er syge, skal blive hjemme. Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom. Det er egen praktiserende læge, der afgør om man er syg.
 • For de, der udvikler symptomer på COVID-19, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen og muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine.
 • Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk for COVID-19.
 • Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på sygdom relateret til COVID-19, mens de er i skole/på arbejde, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.
 • Opfordres til test ellers 48 timer
 • Hvis du ikke har symptomer på COVIC-19, skal du møde på arbejde 

Hvis der er konstateres COVID-19  

 • På NSV arbejder vi ud fra en inddæmningsstrategi, så mindst mulige elever/medarbejdere berøres ved en evt. nedlukning af tilbuddet.  
 • Hvis en person, der har været på NSV, konstateres smittet med COVID-19, skal man kontakte NSV på: 55 88 21 30 og informerer herom.  
 • Herefter vil ledelsen på NSV informere de berørte tilbud om smitten, med henblik på det videre forløb. 
 • (Dette gøres bl.a. ved at orientere de berørte gruppe samt et konkret skriv på NSV´s hjemmeside)
 • Medarbejdere og nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, dog må de som udgangspunkt gerne møde op på NSV. 
 • NSV´s ledelse anbefaler samtidig at gøre de berørte elever, borgere og medarbejdere, der har været i nær kontakt til den smittede, opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. 

Hvornår må medarbejdere og borgere komme tilbage på NSV 

Medarbejdere: Ved negativ test eller 48 timer symptomfri  

Borgere/elever: Ved negativ test eller 48 timer symptomfri 

(NSV har ikke hjemmel til at kræve test)  

Hvad gør ledelsen ift. COVID-19 ramte medarbejdere 

 • Vi går i dialog med den sygdomsramte medarbejder og aftaler om, der må orienteres om sygdommen.
 • Hvem har medarbejderen været i kontakt med – elever/borgere og kolleger?
 • Kontaktflader orienteres og gøres opmærksomme på, at de skal holde særligt øje med eventuelle symptomer.
 • Pårørende (elever/borgere) med kontaktflade til medarbejderen orienteres
 • NSV´s ledelse orienteres og orienterer forvaltningen ved behov.
 • Ekstra rengøring eller karantæne af områder iværksættes. 

Kommunikation ved COVID-19:  Kontakt hovednr. 5588 2130

Til højre kan I hente de 5 råd og Sundhedsstyrelsens folder Nære kontakter – direkte fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Luk menu