Hvad er STU?

STU i Næstved er for dig, der vil mere… - og vi udvider hele tiden tilbuddene!

Unge mennesker i lys turkis silhuet

Den 3-årige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse retter sig mod unge mennesker mellem 16 og 25 år, der ikke kan drage nytte af det ordinære uddannelsessystem og som efter folkeskole eller specialskole har behov for hjælp til at overvinde begrænsninger som følge af et fysisk eller psykisk handicap.

Ligeledes er målgruppen unge, der kan have særlige sociale problemer, der kan vanskeliggøre muligheden for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Vi har uddannede pædagoger i Nordic PAS modellen til pædagogisk analyse og udvikling. PAS analysen er med til at finde det individuelle udgangspunkt for elevens specifikke uddannelsesplan. Og vi foretager løbende systemisk analyse af indlæringskapaciteten og elevens potentialer og kompetencer. Med denne faglige metode kan vi beskrive eleven ud fra en pædagogisk tankegang.

Det hænger godt sammen med helhedstanken bag uddannelsen, hvor vi hjælper de unge til at få uddannelse, job, fritid og bolig til at hænge sammen som en helhed.

Uddannelsen foregår
– i videst muligt omfang således, at den eksterne uddannelse finder sted så tæt elevens nærområde som muligt. Sideløbende med den praktiske undervisning indeholder alle uddannelser undervisning i dansk, matematik, boundervisning og almendannende emner.

Alle uddannelser indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger.

Uddannelsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, ressourcer og fysiske funktionsniveau. I uddannelsens udslusningsfase (3. år) sigtes der på, at etablere en længerevarende ekstern praktikperiode på det ordinære arbejdsmarked afhængig af elevens ønsker, ressourcer og faglige kompetencer.

STU i Næstved logo
Scroll to Top