MODUS logo
MODUS2 logo
STU i Næstved logo

Tænker du på uddannelse, arbejdsliv og nye relationer, men har svært ved at trives i en hverdag?


Så er Modus et godt tilbud til dig der har psykiske/psykosociale udfordringer i større eller mindre grad.

Vi har 2 basisgrupper Modus og Modus 2. Du vil have tilknytning til den ene af grupperne og vores aktiviteter vil ofte være på tværs af basisgrupperne.

Du får hjælp hos os til at tage din uddannelse, men det er dig selv, der er ansvarlig for valget. Hvordan du skaber nye sociale kontakter, tager hensyn til din sårbarhed og får den integreret som en ressource i stedet for en hæmsko fremadrettet.
På den måde skaber vi sammen de bedste vækstbetingelser, så du altid er klædt på til at træffe selvstændige, meningsfulde valg for dit liv og livsbane. I boundervisningen lærer du også, hvordan du tilbereder enkle madretter, du kan bruge i din hverdag.

I Modus er det lærerkræfter fra VUC, der underviser
i dansk og matematik (obligatorisk) samt engelsk, samfundsfag og du har mulighed for andre tilvalg.

Herudover kan du komme i praktik på NSVs mange værkstedstilbud og vi kan skabe kontakt til en ekstern arbejdsplads.

VEJE TIL AT TACKLE HVERDAGEN
Vi er meget mere end blot skolefag – for din personlige, sociale udvikling er lige så vigtig. Gennem kropsforståelse og daglig bevægelse motiveres vi alle til gode vaner, der giver overskud til hverdagens udfordringer. Dine ønsker og fremtidige mål er vores vigtigste rettesnor. Derfor arbejder vi i et stressfrit miljø med plads til mindfulness og en hyggesludder om stort og småt.

MODUS holder broen oppe rent symbolsk
MODUS elever i collage
Luk menu