PUK logo
STU i Næstved logo

Vi favner bredt i PUK. Har du brug for en ekstra hånd og en tryg struktur, når du skal have det bedste ud af hverdagen? Eller har du brug for totalkommunikation, ekstra støtte og pleje stadig i en tryg struktur, når du skal have det bedste ud af hverdagen? Så er STU PUK det rigtige tilbud til dig!

Vi er opdelt i flere grupper i PUK – alt efter funktionsevne og interesser! Hos os har eleverne alle et større støttebehov af forskellig art og i visse tilfælde også plejebehov – lige fra hjælp til personlige behov og en tæt individuel vejledning og struktur i dagens løb. Derfor er pædagog/elev forholdet hhv 1:2 og 1:1 og i en af grupperne er der også tilknyttet en SOSU assistent.

Det betyder, at vi er meget opmærksomme på alle kommunikationsformer, som er tilgængelige for den enkelte elev – uanset om det er ord, lyde, kroppen eller hjælpemidler. 

UDVIKLING GENNEM KOMMUNIKATION
Vi arbejder med individuel vejledning og struktur gennem dagen. Dagens program er altid visualiseret via tavle og individuelle skemaer. Dagen starter med DGI øvelser og derefter morgenmøde hvor vi gennemgår dagen og de aktiviteter som vi skal lave. Her berører vi også samfundsaktuelle emner. Vi har et årshjul der viser planlagte turen og emner. Det giver et godt overblik og en god fornemmelse af hvornår vi skal på studieture, hvilke traditioner vi har og hvornår.

Gennem aktiviteter arbejder vi med at få alle til at indgå i det sociale fællesskab via bevægelse,
læringsspil og elektroniske devices.
Ligeledes træner vi i at kunne begå sig socialt i det offentlige rum. Vores undervisning tager udgangspunkt i de følelser og tanker som eleverne har i den proces der er omkring det at blive voksen.

Eleverne kan vælge fag som mindfulness, afspænding, motion, manga/japansk. Social træning (bibliotek, borgerservice og indkøb), boundervisning, samfundsfag foregår i klassen. Vi bruger naturen og fitnesscenter til bevægelse, idræt og motion.

TOTALKOMMUNIKATION
Vi starter dagen med et morgenmøde, hvor vi gennemgår de aktiviteter, der er i løbet af dagen.
Det er vigtigt for os at arbejde struktureret i et trygt miljø, hvor hovedvægten lægges på elevernes individuelle behov. 

Målet er at kunne anerkende og besvare elevernes udtryk, tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk. Afgørende er det, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes. Fx bruger vi Tegn til Tale, Pechs, billedkommunikation, musik og piktogrammer.

SANSEINTEGRATION
Vi arbejder med sanseintegration. Evnen til at få sanserne til at arbejde sammen, samt evnen til at bearbejde indtryk fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

STU i Næstved udbyder forskellige undervisningsfag sammen med Visp såsom dansk, matematik, samfundsfag m.m. ud fra elevernes kompetencer.

Oppe i Skovtårnet
Scroll to Top