Collage af PUK elever
PUK logo
STU i Næstved logo

Har du brug for en ekstra hånd og en tryg struktur, når du skal have det bedste ud af hverdagen? 

Du har måske også et ekstra stort støtte- og plejebehov. 

Så er STU PUK det rigtige tilbud til dig.

Hos os har eleverne alle et større støttebehov af forskellig art – lige fra hjælp til personlige behov og en tæt individuel vejledning og struktur i dagens løb. Vi har tilknyttet en SOSU assistent til de elever, der har behov for denne ekstra støtte!

UDVIKLING GENNEM KOMMUNIKATION
Vi arbejder med individuel vejledning og struktur gennem dagen. Dagens program er altid visualiseret via tavle og individuelle skemaer. Dagen starter med bevægelsesøvelser og derefter morgenmøde hvor vi gennemgår dagen og de aktiviteter som vi skal lave. Her berører vi også samfundsaktuelle emner. Vi har et årshjul der viser planlagte ture og emner, hvor det giver mening for eleven. Det giver et godt overblik og en god fornemmelse af hvornår vi skal på studieture, hvilke traditioner vi har og hvornår.

TOTALKOMMUNIKATION hvor behovet er
Målet er at kunne anerkende og besvare elevernes udtryk, tage vare på de følelses- og meningsaspekter, der tænkes at ligge bag elevernes forskelligartede udtryk. Afgørende er det, at vi hele tiden udbygger og forbedrer kommunikationen og samspillet – og vores værdier om respekt, tid, indføling og glæde er i spil, når det lykkes. Fx bruger vi Tegn til Tale, Pechs, billedkommunikation, musik og piktogrammer.

 

SOCIAL TRÆNING
Gennem aktiviteter arbejder vi med at få alle til at indgå i det sociale fællesskab via bevægelse, læringsspil og elektroniske devices. Ligeledes træner vi i at kunne begå sig socialt i det offentlige rum.

Vores undervisning tager udgangspunkt i de følelser og tanker som eleverne har i den proces der er omkring det at blive voksen, hvor det giver mening.

Bibliotek, borgerservice og indkøb, boundervisning, samfundsfag foregår i klassen for de elever, der har udbytte heraf. Vi bruger naturen og fitnesscenter til bevægelse, idræt og motion.

SANSEINTEGRATION
Vi arbejder i PUK grupperne også med sanseintegration. Evnen til at få sanserne til at arbejde sammen, samt evnen til at bearbejde indtryk fra kroppens sanser og bevægelser til en helhed.

STU i Næstved udbyder forskellige undervisningsfag sammen med Visp så som dansk, matematik, samfundsfag m.m. ud fra elevernes kompetencer.

Oppe i Skovtårnet
PUK2 elever i aktiviteter
Luk menu