Undervisningsministeriet har nu åbnet op for at lave lokale aftaler i STU-regi.

Vi har derfor i STU i Næstved besluttet at indføre ændrede strukturer og skemaer i Modus og Kupé, hvor vi forholder os til Sundhedsstyrelsens samt Undervisningsministeriets anbefalinger. Skemaerne bliver færdigudarbejdet først i uge 4, hvor alle elever møder op og bliver sat godt og grundigt ind i de nye tiltag. Her kan I se de skemaer, vi allerede har udarbejdet. Alle elever vil få en revideret undervisningsplan og skema med fysisk mødepligt i Jernbanegade og Ved Åsen, skiftevis 2 og 3 dage plus fjernundervisning de øvrige dage. Indtil videre gælder det frem til påske med mindre, der sker en ny udvikling. Vi vil gøre alt for en helstøbt undervisning for alle eleverne, så de har daglig kontakt med deres kontaktperson og undervise-re samt deres studiekammerater – på stedet og ved fjernun-dervisning via platforme som Teams og lign. Vi ser alle positivt på den nye situation og elevernes læring undervejs. Denne omstruktuering gælder ikke PUK elever, der kører helt efter deres almindelige skemaer.

De bedste hilsner
– alle personaler i STU og ledelsen i NSV.

Scroll to Top