NordicPAS

Pædagogisk Analyse System – PAS

Pædagogisk tilgang

Et af redskaberne til at finde frem til svar på disse spørgsmål er NordicPAS modellen til pædagogisk analyse og udvikling. PAS analysen er med til at finde det individuelle udgangspunkt for elevens specifikke uddannelsesplan. Og vi foretager løbende systemisk analyse af indlæringskapaciteten og elevens potentialer og kompetencer. Med denne faglige metode kan vi beskrive eleven ud fra en neuropsykologisk og pædagogisk tankegang.

Læs mere på nordicpas.dk

Scroll to Top